THÔNG TIN SẢN PHẨM

CĂN HỘ PENTHOUSE

THÔNG TIN PENTHOUSE

 Diện tích tim tường 167.5 m2– 366.88 m2
 Diện tích thông thủy 147.7 1 m2– 311.87 m2