THÔNG TIN SẢN PHẨM

CĂN HỘ STUDIO

THÔNG TIN CĂN HỘ

 Diện tích tim tường 31.56 m2 – 43.26 m2
 Diện tích thông thủy 27.88 m2 – 38.15 m2