THÔNG TIN SẢN PHẨM

CĂN HỘ BA PHÒNG NGỦ

THÔNG TIN CĂN HỘ

 Diện tích tim tường 161.71 m2 – 177.47 m2
 Diện tích thông thủy 149.79 m2– 165.55 m2