THÔNG TIN SẢN PHẨM

TẦNG 27 - 45

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 27 - 45

 Số căn hộ trên một tầng 22