THÔNG TIN SẢN PHẨM

TẦNG 47-48

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 47-48

 Số căn hộ trên một tầng 5